Retime är ett serviceföretag för Amazon-försäljare

För att trygga bästa möjliga resultat jobbar vi i nära kontakt med våra kunder. Vi bistår även i arbetet med att skapa mål och strategier för försäljningen på Amazon.
Våra kunder består av företag från en rad olika områden och sektorer. Vi har en bred erfarenhet och kunskap om att göra affärer på Amazon och hur marknadsplatserna fungerar och utvecklas.

Varför välja oss?

Amazon är en utmärkt marknadsplats för att öka intäkterna, sälja produkter och få nya kunder på nya marknader. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som bäst passar ditt företags behov och hjälper er att skapa merförsäljning.
  • Ett systematiskt och strategiskt tillvägagångssätt och hands-on service för att göra dina affärer på Amazon lyckade.
  • Dokumenterad erfarenhet av att bygga framgångsrik försäljning på Amazon för ett dussintal företag
  • En förståelse för hur Amazon fungerar och verkar
  • Människor som du trivs att jobba med