A man excited about Amazon sales

Varför sälja på Amazon? Amazon är världens kändaste e-handel för konsumenter. Idag är Amazon också ett av världens mest kända varumärken. Jeff Bezos började med att sälja böcker då han grundade Amazon år 1994. Efter det har företaget vuxit till vad det är idag. Dagligen besluter sig allt fler företag för att använda sig av Amazons plattform för att effektivera försäljningen av sina produkter och för att öka sin omsättning. Idag fungerar Amazon på 18 olika marknadsområden. Enbart i USA har Amazon månatligen över 150 miljoner användare och globalt närmare 400 miljoner användare.


I och med Corona-epidemin har e-handeln exploderat, då folk har tvingats hålla sig hemma för att minska på smittspridningen. På grund av nedstängningar och begränsad rörelsefrihet, har allt fler tytt sig till att handla hemifrån på ett säkert sätt via nätet. Enbart i Sverige har coronaepidemin lett till en tillväxt på över 30% för e-handeln. Konsumenternas nya köpmönster tvingar allt fler företag att se över sin affärsmodell. Allt fler koncentrerat sin handel till nätet. Att gå över till nätförsäljning och att bygga om hela marknadsföringen kan kännas såväl krångligt som till och med skrämmande. Innan man börjar jobba med Amazon lönar det sig att bekanta sig med plattformen för att en försäljningen ska kunna komma igång möjligast enkelt. 

Redan innan man inleder försäljningen på Amazon stöter man på en rad frågor att ta ställning till, allt från logistisk till optimeringen av produktkatalogen. Allt behöver man nödvändigtvis inte lära sig själv. Då man överväger att använda Amazon som säljkanal, kan man med fördel ta hjälp av proffs. Retime är en full-service Amazon-byrå, som hjälper företag att bygga en hållbar strategi och marknadsplan, så att försäljningen av produkterna ska vara möjligaste effektiv. De som jobbar på Retime har lång erfarenhet av Amazon, och vet hur Amazon-strategin ska optimeras så väl för större som mindre bolag.

Hur fungerar Amazon?

Amazons e-handel ger en möjlighet för alla typers företag att effektivera sin verksamhet och försäljning. E-handeln fungerar globalt, vilket underlättar för att nå sin målgrupp då man marknadsför produkterna på Amazons marknadsplats. För att sälj- och verksamhetsmålen ska nås möjligast bra, erbjuder e-handeln en möjlighet att skräddarsy lösningarna för olika försäljningsmodeller. För att nå bästa resultat lönar det sig att bekanta sig med dessa modeller. 

I Amazons e-handel finns två olika försäljningsmodeller; Grossist (Vendor) och direktförsäljning eller tredjepartssäljare (Seller) För direktförsäljningen finns två olika modeller: FBM (Fulfillment by Merchant) och FBA (Fulfillment by Amazon). Väljer man FBM ansvarar försäljaren själv för hela logistiken, det vill säga, lagring, leverans och hantering. Den här modellen fungerar bäst då produkterna är stora eller om försäljningen är mer begränsad. Väljer man FBA alternativet sköter Amazon hela logistikkedjan i förhållande till kunden. Den som väljer det här alternativet kommer också att automatiskt få sina produkter med i Amazons Prime-program. Vid FBA alternativet hanterar Amazon lagringen, alla beställningar och returer.

Varför lönar det sig att sälja på Amazon

A group of friends shopping online

Amazon lättanvända plattform sparar tid

Att skapa en egen webbshop med allt vad det innebär av tekniska utmaningar, design och marknadsföring kan lätt bli såväl tids- som resurskrävande. Med hjälp av Amazon ansvarar företagen för listningen av produkter, produktbeskrivningar, marknadsföring osv. Amazons plattform är uppbyggd så att oberoende av bakgrund eller nationalitet ska alla kunna använda plattformen. Det här kan innebära att det kan kännas svårt för en del försäljare, men jämfört med att bygga en egen webbshop sparar det mycket tid och resurser.

De som jobbar på Retime har lång erfarenhet av Amazon, och vet hur Amazon-strategin ska optimeras så väl för större som mindre bolag.

Amazon ökar synligheten och försäljningen

Att visa upp produkterna på e-handeln ökar försäljningen, eftersom en stor del av de som besöker Amazon även gör ett köp. I och med att Amazon fungerar globalt ger det en utmärkt möjlighet för att nå nya marknader på ett enkelt sätt. Dessutom söker konsumenterna i allmänhet en produkt och inte ett varumärke, vilket åter påverkar hur väl produkten syns, och underlättar att bättre nå nya kunder. 

Amazon besöks dagligen av miljontals användare, vilket också ökar synligheten. Med hjälp av Amazon har företagen en möjlighet att nå potentiella kunder runt om i världen. På det sättet  kan du nå kundgrupper du inte nödvändigtvis tänkt på tidigare. Att man når stora potentiella kundgrupper betyder nödvändigtvis inte att försäljningen exploderar. Efter att kontot öppnats och produkterna listats är det viktigt att på allvar trygga att de egna produkterna verkligen syns, eftersom man tävlar med tusentals andra som säljer liknande produkter.   

Amazon möjliggör för företagen att direkt nå en kundkrets som redan litar på Amazon.

Produkterna visas baserat på söktermer. Amazons mål är att ge kunden den bästa möjliga upplevelsen och de bästa sökresultaten. Ju bättre sökorden motsvarar innehållet på produktsidorna, desto bättre syns produkterna i sökresultatet. Då man lista nya produkter krävs en textbeskrivning, som innehåller lockande rubriker, nyckelord och väl gjorda beskrivningar. Att optimera produktsidorna kan vara arbetsdrygt. Att ladda upp nya produkter och att göra optimala produktbeskrivningar tar också sin tid. Även här kan du ta hjälp av experter som specialiserat sig just på detta. Amazons specialister använder sig av en rad verktyg som tryggar att sökorden blir de rätta och att texterna optimeras på rätt sätt. 

Amazon skapar förtroende

Även om det inte längre är något nytt att handla online, känner sig konsumenterna trygga med plattformer där de tidigare gjort affärer och vet att fungerar. Amazon möjliggör för företagen att direkt nå en kundkrets som redan litar på Amazon. Genom att sälja på Amazons plattform kan företaget dra nytta av Amazons starka varumärke. Amazon ger dessutom alla kunder en nöjdhetsgaranti som ytterligare stärker förtroendet mellan konsument och försäljare. Garantin innebär att Amazon ersätter den köpta produkten med en ny eller krediterar kunden ifall kunden inte är nöjd med produkten eller om det skett något med leveransen. Tack vare nöjdhetsgarantin handlar kunderna hellre på Amazons plattform än direkt från säljarens webbplats.  

Steget före med Amazon

Amazon är en allt mer lockande säljkanal då konsumenterna allt mer koncentrerar sina inköp till nätet. E-handelsjätten fungerar redan på den svenska marknaden och de som redan nu börjar sälja på Amazon är steget för dem som först om ett par år kommer till insikt om Amazon styrka. 

Retime är den ledande Amazon-byrån i Norden. Ta kontakt så planerar vi tillsammans en Amazonstrategi för ert företag och era varumärken.