jalo dog

Transmeri är ett finländskt familjeföretag, som har lång erfarenhet från lyckade produktlanseringar och att ta plats på en marknad. Att sälja på en av Amazons marknadsplatser kan vara utmanande. Man ska vara beredd på hård konkurrens och landspecifika krav då man börjar, konstaterar Anne Hakala från Transmeri.

Transmeris historia sträcker sig tillbaka till 1928 och era produkter är bekanta för finländarna sedan många år. Hur svårt var det att starta ett, trots allt annorlunda, försäljningsprojekt på Amazon Tyskland?
Det vi var mest oroliga för var den hårda konkurrensen och att kunna särskilja våra produkter från konkurrenternas. Våra varumärken som är kända i Finland är totalt okända i Tyskland.

Kraven på säljarna från Amazons sida är ibland nästan oöverkomliga. Hur har ni löst de här utmaningarna?
Allt emellanåt förlorade vi tron på projektet på grund av att Amazon hela tiden krävde nya dokument. Men med tålamod och med hjälp av Retime lyckades vi lösa allt. Särskilt i slutskedet var den hjälp vi fick av Tabea Schmidt på Retime oersättlig, då hon kunde lösa för oss helt nya frågeställningar.

Förstå jag rätt så hade ni först tänkt öppna på Amazon UK, vad fick er att starta i Tyskland?
Den osäkerhet som Brexit för med sig gjorde att vi startade i Tyskland istället. Vilket inte tekniskt var något större problem då samma konto kan användas. 

En av era produkter är Jalo Oxford-madrassen. Har ni för avsikt att bredda ert sortiment i Tyskland?
Vår målsättning är att steg för steg introducera nya produkter. Ju mer vi säljer desto bättre förstår vi vilka produkter som det finns en marknad för.

jalo hund bed product page
Jalo Oxford-produktlista på Amazon.de-marknaden.

Då företagen startar på Amazon kan förväntningarna vara rätt högt ställda. Hur har er försäljning kommit igång och ser ni projektet som ett test eller en mer långsiktig satsning.
Vi är fortfarande i början av vår “Amazon-resa”. Vi såg inledningsvis det här projektet som ett sätt för oss att lära oss och vi vill utveckla det långsiktigt. Vi hoppas att Amazon med tiden ska bli en betydande säljkanal för oss. Vi ser absolut det här som en långsiktig satsning, där vi hela tiden lär oss något nytt. 

Vilken har varit den enskilt största utmaningen i projektet?
Utmaningar har det nog funnits en hel del av, mer än vad vi kunde förvänta oss. En stor utmaningar är att Amazon hela tiden ställer nya och förändrade krav på säljarna. Listan på dokument de krävde för att få öppna ett konto kändes ibland som oändlig. 

Vad upplevde du som enklast i projektet?
Det att vi hade en kunnig partner i form av Retime, som skötte allt det praktiska med Amazon och som känner till hur Amazon fungerar.

Vilket råd vill du ge till den som överväger att börja sälja på någon av Amazon marknadsplatser?
Det lönar sig att noggrant överväga vilka produkter som kan ha en potential på Amazon. Känner man inte till Amazon sedan tidigare, så rekommenderar jag verkligen inte att börja på egen hand utan en kunnig expertpartner.

Amazon ger möjlighet för den som säljer att skapa så kallad Brand Store, där man kan bygga sin webbshop för alla produkter man säljer. Är de möjligheter Amazon erbjuder tillräckliga för att man ska kunna föra fram sitt innehåll?
Ja, för tillfället räcker de bra till. Att ladda upp bilder och logotypes som motsvarar varumärket fungerar bra. Då är det önskvärt att framöver även kunna ladda upp videoklipp och 3D-bilder.

Jalo brand page header in amazon store

Jalo brand page content in amazon store
Jalo Brand Stores huvudsida är Amazon.de.