liiketoiminta kauppa sopimus
Retime växer och blir Finlands största Amazon-byrå genom förvärvet av Amazoniin.fi:s affärsverksamhet

Retime Oy, den ledande leverantören av Amazon-experttjänster i de nordiska länderna, har förvärvat Amazoniin.fi:s affärsverksamhet från Suomen Nettikauppa SNK Oy. Affärsverksamheten kommer att överföras till Retime den 1 februari 2021.