liiketoiminta kauppa sopimus

Retime Oy, den ledande leverantören av Amazon-experttjänster i de nordiska länderna, har förvärvat Amazoniin.fi:s affärsverksamhet från Suomen Nettikauppa SNK Oy. Affärsverksamheten kommer att överföras till Retime den 1 februari 2021.

Syftet med förvärvet är att stärka Retimes position på hemmamarknaden och utöka det egna utbudet av tjänster på nordisk nivå. ”Förvärvet av affärsverksamheten från en konkurrerande aktör ger oss en fantastisk möjlighet att ytterligare snabba på vår tillväxt”, kommenterar Jani Ovaska, VD för Retime Oy. ”Nu på sistone har vi kunnat säga att vi är den största Amazon-byrån i Finland. Jag tror att vi tack vare vår långa erfarenhet och mångfalden av tjänster kan erbjuda Amazoniin.fi-kunderna ett väldigt starkt helhetskoncept.”

Amazoniin.fi-tjänsten har fram tills nu utvecklats och drivits av Suomen Nettikauppa SNK Oy. Enligt VD Jonne Välilä har företaget återvänt till sina rötter. ”Vår Amazon-resa började med att vi sålde våra egna produkter på Amazon.com. I det här skedet är det bäst att fokusera på den här delen av vår strategi.” Välilä är nöjd med förvärvet av affärsverksamheten och samarbetet med Retime. ”Det var särskilt viktigt för oss att våra kunder skulle få en så bra och kompetent miljö som möjligt för att känna sig hemma. Vi ser det här som en win-win-win-situation. Jag är också väldigt tacksam för det fina samarbetet med Amazoniin.fi:s kunder.”

Ingen personal kommer att flyttas över i samband med uppgörelsen, men avsikten är att samverka efter att affärsuppgörelsen har genomförts. ”Med samma internationella team fortsätter vi att utveckla våra egna produktvarumärken. Faktum är att vi just har anställt en ny medarbetare, och rekrytering pågår för att anställa ytterligare en person”, säger Välilä. ”Vi anställer också kontinuerligt mer personal för att ligga före vår tillväxt”, säger Ovaska.

Priset på affärsuppgörelsen kommer inte att meddelas allmänheten.

RETIME OY
Retime Oy grundades 2015 och är det första företaget i Norden att specialisera sig på Amazon-näthandelsprojekt och Amazon-näthandelsmarknadsföring. Företaget ägs av grundarna och personalen, som utgörs av 9 anställda.

SUOMEN NETTIKAUPPA SNK OY
Suomen Nettikauppa SNK Oy är ett företag som grundades 2018 med inriktning mot Amazon-försäljning, och har ett Amazon-team som består av professionella från hela världen. Företaget är specialiserat på att identifiera intressanta nischmarknader på den internationella Amazon-marknaden.

Mer information:

Jani Ovaska
VD
+358407156922
jani.ovaska@retimeagency.com
Retime Oy