I maj 2017 öppnades Amazon Brand Registry. Producenterna måste göra ett särskilt skydd av sitt varumärke på Amazon. Samma service finns inte på alla marknadsplatser och möjlighet att skydda företagsnamnet, produkter, produktinformation och till och med priset på önskat sätt.

Vad innebär Amazons varumärkesregistrering?

För det första betyder det att du kan vara i kontakt med Amazons registreringsteam och meddela om varumärket missbrukas på ett eller annat sätt. Ifall varumärket inte är registrerat i Amazons register kan en sådan anmälan inte göras. Ett registrerat varumärke får möjlighet att skydda sig mot möjliga missbruk.

En annan viktig fördel för företag som säljer på Amazon eller planerar sälja där inom en nära framtid är att varumärkesägaren kan skapa Amazon Brand Store-sidor och ett mer omfattande produktinnehåll. Ett oregistrerat varumärke har inte möjlighet till samma breda innehåll.

Registrerat varumärke har även tillgång till en rad verktyg och tjänster som ett icke registrerat varumärke har.

Retime har under ett antal år hjälpt företag att lyckas på Amazons marknadsplatser. Vi har särskilt fäst uppmärksamhet vid våra kunders rättigheter och hur öppna världsmarknaderna är ur ett nordiskt varumärkesperspektiv.

Immateriella rättigheter

på en internationell marknad

Amazon ger vem som helst rätt att sälja vilket varumärke som helst. Plattformen är byggd för konsumenterna och tanken är att konsumenten bör kunna välja av vem de köper och till vilket pris. Då flera säljer samma varumärke kan innehållet skilja sig märkbart och alltid är den inte optimerad, tillräckligt informativ eller konsumentvänlig.

Genom att registrera varumärket i Amazon varumärkesregister, kan du bättre styra hur produkten presenteras och komma åt eventuella missbruk. Varumärket bör i Europa registreras på EU-IPO nivå och i USA på US-PTO nivå.

Varumärkesregistret möjliggör tillgång till sökverktyg, som ger möjlighet att hitta innehåll på Amazon genom att använda nyckelord, ASIN-produktnummer och bilder. De automatiserade skyddsfunktionerna känner igen och raderar misstänkt innehåll och stoppar eventuella felaktigheter. Ett registrerat varumärke har bättre möjligheter att administrera produktlistningar.

Vi erbjuder oss att göra varumärkesregistreringen på Amazon (du bör redan ha registrerat varumärket), vi handleder hur du skapar ett effektivt innehåll (Brand Store och A+) och vi hjälper dig också att rapportera eventuellt missbruk av varumärket. Vid behov kan vi sköta hela processen för dig.

Vi rekommenderar att du aldrig ger någon av dina återförsäljare lov att registrera ditt varumärke i Amazons Brand Registry.

Kontakta oss!

Om du är intresserad av att börja sälja på Amazon eller gör det redan är du alltid välkommen att höra av dig. Vi hjälper dig mer än gärna!