jalo helsinki brandvarnare

Jalo Helsinkis produkter är känd för många finländare. Bland annat är brandvarnarna som är utformade som nattfjärilar en del av produktportföljen.

I Jalo Helsinki kan den finländska designen sammanfattas. Utgångspunkten är inte att enbart skapa ett vackert skal, utan att förbättra sambandet mellan människa och produkt. Jarkko Epäilys, VD för Jalo Helsinki, ser positivt på försäljningen på Amazon, men konstaterar samtidigt att produkterna bör ha en idé som skiljer den från massan. “För oss är det design” säger Epäilys.

Ni har använt er av Amazon som säljkanal under flera år, vilka ser ni som de största utmaningarna.

Jarkko: Amazon är inte automatiskt en guldgruva. Amazon, är som de flesta andra handels- och marknadsplatserna, rätt hårt konkurrerad. Den som säljer måste hänga med i den hela tiden växande konkurrensen och bör regelbundet uppdatera det egna utbudet och marknadsstrategierna. För att nämna en utmaning vi, liksom säkert rätt många andra, jobbat med, är frågan om att kombinera den traditionella handeln med onlinehandeln. Amazon erbjuder en betydande global säljkanal för så gott som alla som säljer något. Utmaningarna kommer i de fall försäljaren har avtalsmässiga återförsäljaravtal som kan begränsa Amazonförsäljningen.

Alla som säljer på Amazon känner nödvändigtvis inte till dessa, eller ifall de känner till dem, så bryr de sig inte om dem. Det här kan skapa pinsamma situationer mellan olika distributörer och kan skada kundförhållanden. Amazons roll är ändå så betydande idag att man inte längre kan se dem som en nätbutik bland alla andra.

På vilka marknader finns Jalo idag? I USA finns ni inte ännu, när kommer ni att börja sälja där?

Jarkko: Vi började på den franska och brittiska marknaden, och vår importör i Tyskland har skött amazon.de redan under en längre tid. Vi har i år utvidgat till Amazon-Italien, -Spanien och -Holland. Näst i tur står Sverige. Vi håller på och utvecklar våra produkter och kommer att börja jobba med Amazon i USA inom ett par år, antingen själva direkt eller via en lokal återförsäljare.

Hur har den här nya normala situationen påverkat er Amazon-försäljning?

Jarkko: På våren tog våra varor slut du fabriken stängde på grund av Coronan, och vi kunde inte leverera någonting under en längre tid. Då vi äntligen fick tag på produkter tog amazon inte emot till FBA-lagret några andra produkter än Covid-19 relaterade produkter. Under sommare normaliserade situationen och nu under hösten har antalet beställningar igen återhämtat sig till normal nivå och lite över.

Amazons roll är ändå så betydande idag att man inte längre kan se dem som en nätbutik bland alla andra.

Är design något som du anser att det lönar sig att sälja på Amazons marknadsplatser?

Jarkko: Absolut. Nordisk design har många vänner runt om i världen, och Amazon är ett bra skyltfönster där den stora publiken kan hitta produkterna. En väl designad produkt sticker ut på ett positivt sätt, vilket gör att den hittas bättre på Amazon. Självklart krävs det förstås också marknadsföringsåtgärder och nog kan Amazon ta sin andel av försäljningen.

Jalo Helsinki Storefront på Amazon.co.uk
Jalo Helsinki Storefront på Amazon.co.uk
Amazon öppnade sin marknadsplats i Sverige i oktober, kommer ni att öppna upp för svenska konsumenter också?

Jarkko: Självklart vill vi sälja på svenska Amazon också. Produktlistningarna är mer eller mindre gjorda. Amazon tillåter dock inte ännu marknadsföring, så i praktiken kommer försäljningen först igång på nästa års sida. 

Hur har ni skött leveranserna till kunderna? Använder ni er av FBA-modellen eller skickar ni från eget lager?

Jarkko: Vi använder oss av båda modellerna i och med att Amazon inte tar emot våra brandsläckare till sitt lager, trots att vi bevisade att de inte är farliga. Det här visar på Amazons styvhet och oflexibilitet. Har de klassificerat någon produktgrupp som farlig, så klassas alla produkter som hör till den kategorin som farliga oberoende om någon utvecklat en ofarlig version. Tur är att vi i alla fall kan sälja produkterna, om vi bara skickar dem från vårt eget lager. Förutom brandsläckarna så skickar vi även produkter med små säljvolymer från vårt eget lager, för att undvika onödiga lagerkostnader. Produkter som säljer i större volymer lönar det sig lagra hos Amazon. Deras modell är snabb och billig.

Finns där några lagstiftningsmässiga frågor gällande brandvarnarna som ni måste beakta vid försäljning via Amazon?

Jarkko: Ja, det finns det. Brandvarnarna är hårt reglerade och standardiserade. De kan enbart säljas i de länder i vilka det finns ett av en tredje part beviljat certifikat. Dessutom skapar litium-batterierna en del extra arbete gällande godkännande och transporter.

Jalo Lento produkter på amazon.fr
Jalo Lento produkter på amazon.fr

Jalo Helsinki
För oss är kvalitet a och o. Våra designers och ingenjörer strävar alltid efter extraordinär funktionalitet och kvalitet. Vi är stolta över att använda det bästa materialet och komponenter i enlighet med de hårdaste kvalitetstandarderna. En fungerande säkerhet är en sammankoppling av design och teknologi.