Salli Sadelstolen

Den globalt största orsaken till sjukfrånvaro är ryggont i olika former, och de skapar otroligt lidande för de som drabbas. Orsakerna är flera, men den viktigaste orsaken är att vi sitter mer och mer. Retime intervjuade VD, Antti Ritvonen, om deras start som försäljare på Amazon.

Inom vilka branscher är Salli Sadelstol mest i användning?
Antti: Största användargruppen är hälsovården, särskilt tandläkarna, -skötarna, – hygienister och de som gör kontorsarbetet. Den följande större gruppen är fysioterapeuter, frisörer, lärare och person som jobbar inom industrisektorn. Salli passar så gott som alla som utför arbete sittande, och också inom många områden där man traditionellt stått. 

Stolen Salli säljs i många länder och till och med i Australien kan den köpas. Hur viktig är internationaliseringen för Salli?
Antti: Salli är idag en internationell produkt. Vi har återförsäljare i 80 länder. I fortsättningen är det också på den internationella marknaden vi söker tillväxt. Därför är det av största vikt för oss att fungera på den internationella marknaden.

Retime inledde samarbetet med Salli i början av 2019 med att göra en marknadsanalys. Vilka förväntningar har ni idag på Amazon som säljkanal?
Antti: Vi har stora förväntningar, då Amazon är en modern aktör som svarar på konsumenternas efterfrågan. Samarbetet har börjat bra och vi har stora förväntningar.

Köparna på Amazon har ingen möjlighet att kolla kvaliteten på produkterna utan måste ty sig till det säljaren presenterar i text och bild. Tycker du Amazon ger tillräckligt med möjligheter att lyfta fram innehållet?
Antti: Det tycker jag. Vi får rätt bra fram såväl produktdata som bilder, liksom videosnuttar, som är mycket viktiga för att presentera sadelstolen. Konceptet är inte lika känt utomlands som i Finland, så det är viktigt att också kunna presentera produkter med video.

salli swingfit saddle chair in amazon
Salli SwingFit-stolen på marknadsplatsen Amazon.de

Det är på Amazon möjligt att använda deras Fulfillment-service. Ni har ändå valt att skicka era produkter från Finland? Hur har kunderna reagerat på det? Amazon är ju känd för sina snabba leveranser.
Antti: Vår egna logistikkedja fungerar snabbt och vi tror att kunderna även är nöjda med leveranserna som kommer från Finland.

Idag säljer ni på amazon.de, har ni för avsikt att utvidga till andra marknader.
Antti: Absolut, nästa steg är Sverige, Frankrike och Holland. Vår avsikt är att utnyttja Amazon möjligast brett.

Vad tror du det innebär för finländska företag att Amazon öppnar på den svenska marknaden?
Antti: Jag ser här en stor möjlighet för finländska företag. Ett samarbete med en så här stor och respekterad aktörer öppnar med säkerhet nya marknader och en större försäljning.

Vad tycker du att det krävs av ett företag för att lyckas på Amazon?
Antti: Bra produkter, som är internationellt konkurrenskraftiga inom sitt eget segment.

Vi har tidigare också frågat de vi intervjuat om marknadsföring på Amazon. Utgående från era erfarenheter, tror du att en aktiv marknadsföringsatsning kan skapa en lönsam försäljningsökning.
Antti: Det tror jag. Vi har gått in i det här projektet med stora förväntningar och jag är övertygad om att marknadsföring skapar en snabb försäljningstillväxt.

salli sit happy description
Salli använder sig aktivt av Amazons möjligheter att skapa innehåll, A+-innehållet ger en bredare möjlighet att berätta om produkterna, förmånerna och användningsändamålet.

Salli utvecklar ett koncept för hälsosamt sittande, som för närvarande är det mest hälsosamma i världen. De producerar även möbler som är relaterat till detta. Konceptet är baserat på Salli Sadelstolen produceras i finländska Rautalampi. Möblerna görs som exklusivt hantverk. I företaget finns en flerdubbelt kvalitetskontrollsystem och alla produkter har en lång garantitid.