VD Matti Väänänen

VD Matti Väänänen, Bonne Juomat Oy.

Bonne-produkterna tillverkas i Finland. Den viktigaste ingrediensen för smaken utgörs av frukter och bär tillsammans med äkta källvatten. Kunderna på Amazon har upptäckt detta och gett produkterna ****stjärnor.

Bonnes produkter har fallit Amazon kunderna i smaken. Vad är det som gör produkterna så populära?
– Nog är det tack vare det friska källvattnet tillsammans med bär från skogen och naturliga riktiga råvaror. Äkthet och en riktigt smak – Vi är ju “Arctic Happy Juice”!

Jag minns då Amazon-projektet körde igång och kontot öppnades på den brittiska marknaden, så höll allt gå omkull på grund av skattenumret. Amazon kan vara rätt besvärlig ibland. Vad säger du åt de företag som beslutat sig för att börja sälja sina produkter på Amazon? Hur förbereda sig?
– Möjligast väl bör man förbereda sig och i det har Retime hjälpt oss på ett naturligt sätt. Rätt inställning är också viktigt, man får inte kasta yxan i sjön, genast då det kommer motgångar.

Amazon är på väg in i Norden, livsmedel är inte nödvändigtvis med bland utbudet genast från början, men säkert småningom. Hur tror du att Amazon kommer att påverka den traditionella handeln de kommande åren?
– Amazon är helt säkert som en stor aktör välkommen som en alternativ aktör för de nordiska konsumenterna. Det har talats och skrivits mycket om den traditionella handelns framtid, förhoppningsvis ska de olika koncepten stöda varandra, för båda behövs.

Bonnes blåbärssaft
Bonnes blåbärssaft på Amazons marknadsplats i UK.

Bonne använder sig av Amazons FBA-tjänst. Har den fungerat bra?
– Vi lär oss fortfarande många nya saker gällande försäljningen på Amazon. FBA är en av dem och absolut nödvändig för oss. Snabbheten, enkelheten, returerna osv. Sköts helt av Amazon. 

Vi har ett gemensamt mål om att öka Bonnes försäljning på Amazon. Ny marknader ska öppnas, näst i tur står Tyskland. Hur många marknader har ni som mål att verka på framöver?
– För ett medelstort företag som Bonne, passar den här modellen oss rätt väl. Vi har möjlighet att exportera till länder som inte nödvändigtvis hör till våra primära målgrupper via den traditionella exportmodellen. Storbritannien och Tyskland, därefter Holland, och när Amazon på allvar öppnar i Norden, den övriga nordiska marknaden.

Det här har varit ett svårt år för så gott som alla företag. Livsmedelsförsäljningen på nätet har vuxit kraftigt. Tror du att den tillväxten kommer att fortsätta?
– Det tror jag absolut att den kommer att göra.

Vilka är dina råd åt företag som vill börja sälja på Amazon?
– Att göra en grundlig förstudie och ordentlig analys. Kommer man till att man vill starta en försäljning på Amazon lönar det sig absolut att göra det tillsammans med en partner som känner Amazon, så som exempelvis Retime.

Bonne Moomin Premium Oat Drink
Bonne Moomin Premium Oat Drink, kan också köpas på Amazon UK

Bonne Juomat Oy är ett företag som tillverkar äkta, smakrika och hälsosamma frukt- och bärprodukter i Lojo. Verksamheten inleddes år 1998 med att tillverka safter till storkök, senare tillkom produkter riktade till konsumenter. Det nuvarande sortimentet omfattar juice, saftdrycker, nektar, osötade och sötade saftkoncentrat samt  frukt- och bärpuréer. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket Bonne till konsumenter och storkök  i Finland och utomlands.