Amazon utbildning

Retime erbjuder skräddarsydda Amazon utbildningar för företagskunder, som har ett eget Amazon-team eller som själv vill sköta sina Amazon-operationer eller som vill bygga upp in-house Amazon-kunnande. Genom vår samarbetsmodell hjälper vi våra kunder att komma igång, hantera försäljningen på Amazon och vara medvetna om de senaste trenderna inom Amazon-försäljning.

Vi skapar ett skräddarsytt utbildningspaket som motsvara de företagsmässiga mål företaget har för Amazon-verksamheten.

Då du vill lära dig mer om Amazons olika delområden, de olika försäljningsprocesserna eller exempelvis mer ingående om marknadsföring på Amazon kan våra experter hjälpa dig. Utbildningen kan ske gruppvis eller individuellt, antingen onsite eller på distans.

Amazon Utbildningen är nyttig då du
  • Inte ännu säljer på Amazon, men vill skapa dig en djupare kunskap om hur Amazon fungerar, vilka möjligheter som finns och praktiska exempel som stöd för att inleda en ny affärsverksamhet på Amazon
  • Företaget vill utbilda en eller flera att hantera Amazon-verksamheten, antingen hela verksamheten eller delar av den
  • Ledningsgruppen vill lära sig mera om Amazon
  • Du vill skapa en större förståelse kring vad som mest påverkar försäljningen och vad som viktigast att satsa på

Registrera dig för Amazon-evenemang och webinarier

Webinar: The worldwide Logistics Network of Amazon

When: 8.9.2021 at 10:00-10:45AM (UTC+3)

How does Amazon run its FBA logistics so efficiently? How can you benefit from the global logistical network? Introduction from packing to shipping, and choosing the correct Carrier partner.

Speakers:

  • Tabea Schmidt, Senior Amazon Account Manager, Retime Oy – The Leading Amazon Agency in the Nordics
  • Pasi Bruun, Co-Founder, Retime Oy – The Leading Amazon Agency in the Nordics

Event will be held in English.

The webinar is free! Places are limited.

Sign up below.

Kontakta oss!

Om du är intresserad av att börja sälja på Amazon eller gör det redan är du alltid välkommen att höra av dig. Vi hjälper dig mer än gärna!