Dimex wokwear
Dimex Oy, ett finskt bolag som producerar arbetskläder, använder sig av Amazon-FBA-modellen för att komma ut till nya marknader. Exporten har alltid varit en viktig del av verksamheten, och nu kommer man att ytterligare öka tillgängligheten internationellt via Amazon.
På vilka Amazon-marknadsplatser säljs Dimex-produkter?

Vi valde att börja på amazon.de. Vi får i och för sig en jämn ström med förfrågningar på våra produkter från både USA och de brittiska öarna, men i och med Brexit och avståndet till USA beslöt vi oss för att starta på den tyska marknaden. Tyskland är redan idag en av de största exportmarknaderna i och med att våra produkter säljs via Fendt-butikerna.  Amazon Tyskland fungerar bra för oss i och med att lagret ligger mitt i Europa, och i EU varför det är enkelt att fylla på från Dimex egna lager.

Vilka var de största utmaningarna med att börja jobba med Amazon?

Utan Retime hade vi varit helt hjälplösa. Amazon är en styv och oflexibel organisation och det krävs professionalitet och erfarenhet för att kryssa mellan alla konstigheter. Amazon ställer också hårda krav på hur produkterna packas, vilket påverkar säljmarginalerna, och är inte heller särskilt ekologiskt.

E-handel är ett logistikspel. Leveranstiderna och -kostnaderna är helt centrala.  Här har Amazon tack vare sin storlek en enorm fördel.

Vad krävs av ett företag för att det ska löna sig att börja sälja på Amazon?

Det ska vara intressanta produkter och en lämplig marknad. Vi beslöt att inte alls sälja våra certifierade produkter på Amazon, i och med att det skulle ha uteslutit USA som potentiell marknad. Man bör som säljare satsa på att förevisa produkterna på ett bra sätt, i och med att köpet sker på basen av bilder och video. Detta är särskilt viktigt då varumärket inte känt sedan tidigare.

Dimex brand store på Amazon
Dimex Store på Amazon.de marknadsplats
Om du kan nämna en enskilt utmaning i projektet, vilken fråga upplever du som svårast. 

Tuire: Att sköta skatteredovisningen är förvånansvärt komplicerat. Det är även rätt dyrt att få varorna till Amazons lager, och flera speditörer ville inte ens ge offert på det. Att packa om produkterna och de logistiska kostnaderna var anmärkningsvärt mycket högre än vad vi uppskattat. Å andra sidan om vi själva hade skött konsumentförsäljningen från Finland hade sannolikt transportkostnaderna varit ännu högre. E-handel är ett logistikspel. Leveranstiderna och -kostnaderna är helt centrala.  Här har Amazon tack vare sin storlek en enorm fördel.

Vilka rekommendationerna har ni till de företag som överväger att börja sälja via Amazon?

Tuire: Det viktigaste är att utreda hur väl de egna produkterna fungerar på Amazon, och ta i beaktande att det alltid tillkommer diverse olika oförutsedda utgifter. Egentligen vet man först i efterskott om man kan få någon marginal på sin försäljning. Amazon är dock världens största marknadsplats så möjligheterna är enorma.

Man bör som säljare satsa på att förevisa produkterna på ett bra sätt. Detta är särskilt viktigt då varumärket inte känt sedan tidigare.

Dimex använder sig av Amazon FBA-tjänsten. Har det fungerat bra?

Tuire: Vi påbörjade försäljningen för en månad sedan, så erfarenheterna tillsvidare rätt begränsade. Men vad jag kan se Amazon FBA är det här det effektivaste sättet och bästa sättet att få ut mest effekt ur Amazons logistiklösningar.

Är nordisk design, sådant som det lönar sig att sälja på Amazons marknadsplatser?

Nordisk design har ett stort marknadsvärd internationellt. Klara linjer och funktionalitet-less is more. Skandinavisk design är erkänd och fungerar väl som exportvara. Men det är ingenting som kommer av sig själv. Det räcker inte med inställningen att “en bra produkt säljer sig själv”. Det krävs att man marknadsför sig och lyfter fram sin egenart. Vi verkar från en liten ort, Leppävirta, och jag är övertygad om att vi kommer att klara oss utmärkt i konkurrensen på Amazon.

This is Dimex!