amazon pickup & returns building wall

Handels framtid finns allt mer på nätet, en trend som påskyndats av coronaepidemin och den sociala distanseringen. Konsumenter, som motsatt sig näthandeln, har nu mer eller mindre tvingats använda sig av den. Och inser att det är rätt bekvämt.

Näthandeln ökar snabbt
I exempelvis Storbritannien förväntas nu e-handeln växa under år 2020 med hela 19% jämfört med den ursprungliga uppskattningen som var 11%, vilket motsvarar en försäljning på 78,9 miljarder pund, vilket kan jämföras med år 2019 då den totala försäljningen var 66,3 miljarder pund. (Källa: Edge by Essential)

Av tillväxten står Amazon för den största andelen. I Storbritannien uppskattar man att inom 5 år kommer över 70% av företagen att verka på marknadsplatsen. På global nivå ökar antalet tredjepartssäljare med närmare 3000 nya per dag. (Källa: FeedbackExpress)

Amazon är en snabb väg för internationalisering
På den tyska marknaden når Amazon idag redan 65% av alla konsumenter och samma trend ses i övriga europeiska länder. I Storbritannien har redan närmare 20 miljoner skaffat sig ett Prime-medlemskap. Över 54% av alla sök på produkter sker på Amazon. Utgående från dessa siffror är det en “no brainer” att starta internationaliseringen via Amazon. (Källa: Statista)

Amazon passar också mindre företag
Att sälja på nätet är idag en nödvändighet. För många mindre och medelstora företag är byggandet av egna webbutiker på nya marknader såväl kostnads- som tidskrävande. Det är betydligt enklare och kostnadseffektivt att nå en större kundkrets via Amazon. Amazon är särskilt bra för produktförsäljning. Du kan effektivt utnyttja Amazons ekosystem för att fungera på flera marknader. Det kräver hårt arbete och kunskap, men är rätt sätt att bygga ditt företag.

För att skapa en bra köpupplevelse är det viktigt att skapa en egen Amazon-strategi, innehållsproduktion, och investering i kvalitativa produktbilder. Det är en helhet som styrs av marknadsföringen. Med rätt strategi ger Amazon en möjlighet att öka försäljningen såväl på kort som lång sikt.