Amazon annonsering (ON och OFF)

Retimes marknadsföringsexperter anpassar marknadsföringen enligt försäljningsstrategin, skapar lyckade kampanjer och optimera fortlöpande Brand Store- och A+ innehållet. Vårt team ansvarar för att kampanjerna fungerar effektivt och att du får bäst möjliga avkastning på investerade marknadsföringspengar. Med hjälp av de bevisligen fungerande optimeringsmetoderna lockar vi besökare och gör varumärket mer känt.

ON-Amazon Advertising

Sponsored Products

Då den potentiella köparen söker produkter på Amazon med olika söktermer, syns Sponsored Products-annonserna i sökresultatet och på produktsidorna. Annonserna ökar synligheten på produkterna och hjälper kunderna att hitta och köpa den på Amazon. Sponsored Products – reklam är auktionsbaserade och de visas i samband med sökningar enligt vilka söktermer som använts. Annonsören betalar endast för klick.

Sponsored Products-annonser är ett absolut måste i alla försäljningsstrategier och för att förbättra kännedomen om varumärket.

Läs mer om Sponsored Products

Sponsored Brands

Sponsored Brands – annonserna syns i allmänhet som den översta bannern i samband med sökresultaten på Amazon. Bannern innehåller 3 produkter, logo och en kort text. Sponsor Brands är ett effektivt sätt att öka kännedomen om varumärket, lyfta fram erbjudanden och styra kunderna till specifika produktgruppen, produktlistningar och Brand Store-sidorna.

Läs mer om Sponsored Brands

Sponsored display

Sponsored Display-annonserna syns inte på sidorna för sökresultat. De syns på produktsidorna och övriga sidor som finns på Amazon plattformen, t.o.m. off-Amazon websidorna såsom Primevideo. Med den här annonseringstyp kan försäljaren visa sina produkter för potentiella kunder, som under de senaste 30 dagarna sett på specifika produkter eller motsvarande produkter. Man betalar endast för klick (PPC).

Display-annonser kan riktas mot automatiskt valda målgrupper, som är skapad av Amazon. Display-annonser används i retargeting-kampanjer, dvs visa annonserna för personer som tidigare klickat på någon specifik produkt på Amazon eller utanför.

För tillfället är den Sponsored Display annonser endast tillgänglig i USA och kräver att ditt varumärke i registerad i Amazon Brand Registry.

Läs mer om Sponsored Display

Sponsored Brands Video

Amazon har introducerat en ny Sponsor Brands videomarknadsföringsmöjlighet.

Det här annonsformatet är fortfarande i beta-version, och är endast tillgängligt för vissa produktgrupper.

Läs mer om Sponsored Brands video

OFF-Amazon Advertising

Amazon DSP (Demand Side Platform)

Annonsören kan via DSP nå en unik målgrupp och köpa video- och displayreklam. Amazon DSP är tillgängligt för alla, oberoende av om man säljer på Amazon eller inte. Med DSP kan annonsören göra sitt varumärke känt såväl på Amazons plattform som utanför.

Annonser som skapats och hanteras via Amazon DSP kan visas på sidorna för ledande publikationer, mobilapplikationer, videokanaler och sociala medier.

DSP erbjuder en unik möjlighet för målgruppsriktad annonsering baserad på den av Amazon ägda datan om köpbeteende.

De annonseringsalternativ som Amazon DSP erbjuder ökar synligheten för annonsören bland relevant målgrupp. Därför sker betalningen enligt antalet visningar (CPM) istället för klickbaserat (PPC)

Läs mer om Amazon DSP

Brand Store

Den som säljer på Amazon kan visa sitt varumärke, produkter och erbjudanden i en egen designad butik på Amazon. Den viktigaste fördelen är att försäljaren kan skräddarsy innehållet och förbättra köpupplevelsen. Den ger en bättre möjlighet för potentiell köpare, såväl nya som gamla, att se hela produktsortimentet på ett ställe. Genom att använda video, text och bilder kan försäljaren skapa unika produktpresentationer, lansera nya produkter och skapa en starkare varumärkesidentitet.

Sidan kan användas som landningssida för kampanjer utanför Amazon eller för Sponsored Products kampanjer på Amazons egna sidor. Butiken ökar också den organiska trafiken från sökmotorer utanför Amazon tack vara att URL-adressen kan modifieras. Försäljaren kan även mäta effekten av kampanjer utanför Amazon med butikens analysverktyg genom att skapa pixlar att användas i den här typen av kampanjer .

Butiken kan länkas till kampanjer, sociala medier, pressmeddelanden, reklam o.s.v. Våra experter står till tjänst för att bygga en butik som på bästa sätt lyfter fram ditt varumärke.

A+ (Enhanced Brand Content)

Amazon ger säljarna möjlighet att skapa ett förbättrat innehåll för användarna. Säljarna kan själva bygga Amazon A+ och EBC-sidor (Enhanced Brand Content). Att skapa mer innehåll med hjälp av det visuella A+ -materialet ökar trafiken till produktlistningarna och ökar därigenom försäljningen. Det är ett effektivt sätt för att skapa förtroende från kundernas sida och skilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda mer djupgående produktbeskrivningar.

Våra experter hjälper dig att bland annat skapa A+ och EBC-innehåll, SEO-vänliga produktbeskrivningar, metadata, val av nyckelord och alla annan form för innehåll, som kunderna bör vara medvetna om då de ska göra sitt köp.

Kontakta oss!

Om du är intresserad av att förbättra dina produktlistningar, så kontakta oss! Vi hjälper dig mer än gärna!